Certifikáty

Inštaláciu zabezpečovacích systémov môže vykonávať len firma, ktorá je držiteľom tzv. Licencie na prevádzkovanie technickej služby, sme jej držiteľom. Rovnako sa pravidelne zúčastňujeme odborných školení organizovaných spoločnosťou JABLOTRON tak, aby sme mohli plnohodnotne poskytovať všetky služby spojené s inštaláciou zabezpečovacích systémov. Našu odbornosť potvrdzujú všetky získané oprávnenia a certifikáty na ktoré môže nahliadnuť TU.